Goniometrie > Vectoren
123456Vectoren

Theorie

Een vector heeft een bepaalde lengte en maakt een hoek met een vooraf afgesproken richting. Je noemt die vooraf afgesproken richting wel de hoofdrichting of de centrale richting. In een assenstelsel is dat de x-as.
Zo'n vector kun je aangeven door bijvoorbeeld v , maar ook wel door A B als hij een verplaatsing van punt A naar punt B aangeeft.
De hoek wordt uitgezet vanaf de hoofdrichting en tegen de wijzers van de klok in. (Hoeken bij koersen ten opzichte van het Noorden vormen hierop een uitzondering, die meet je met de klok mee.)

Zo'n vector kun je ontbinden in twee loodrechte componenten:

  • een centrale component in de centrale richting;

  • een zijwaartse component in een richting loodrecht op de centrale richting.

Deze componenten kunnen - net als de coördinaten in een assenstelsel - zowel positieve als negatieve waarden hebben. Voorlopig bepaal je die componenten door tekeningen op schaal te maken en te meten.

verder | terug