Goniometrie > Sinus en cosinus
123456Sinus en cosinus

Inleiding

Een opstijgend vliegtuig heeft een snelheidsvector met een duidelijke richting en grootte. De zijwaartse component geeft de snelheid weer waarmee de hoogte verandert.

Maar lang voordat er vliegtuigen bestonden werd er met componenten van vectoren gerekend. De componenten van een eenheidsvector hebben al in de Oudheid de namen "sinus" en "cosinus" gekregen.

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen sinus en cosinus gebruiken voor de componenten van een eenheidsvector.

Voorkennis:

  • het begrip vector met hoofdrichting (of centrale richting), centrale component en zijwaartse component;

  • een vector ontbinden in de twee componenten.

verder | terug