Goniometrie > Sinus en cosinus
123456Sinus en cosinus

Testen

Opgave 17

Hieronder zie je twee windvectoren en de fietsrichting getekend.

Bereken de twee componenten met behulp van sinus en cosinus.

Opgave 18

Een vlaggenmast met een lengte van `8` is "uit het lood" gewaaid. Hij maakt een hoek van 80 ° met een horizontaal vlak.

Hoe hoog zit de top van de vlaggenmast boven de grond? Werk met sinus en/of cosinus en geef je antwoord in cm nauwkeurig.

verder | terug