Goniometrie > Helling en tangens
123456Helling en tangens

Verwerken

Opgave 12

Je ziet hier vijf rechthoekige driehoeken.

Bereken telkens de zijde of de hoek waar een vraagteken bij staat. Geef de zijden in één decimaal en de hoeken in graden nauwkeurig.

Opgave 13

Een lange ladder staat tegen een muur. De voet van de ladder is 1,50 m van de muur en hij maakt een hoek van 72 ° met de begane grond.

Hoe hoog ligt het punt waar de ladder de muur raakt boven de grond? Hoe lang is de ladder?

Opgave 14

Een vuurtorenwachter zit boven in zijn vuurtoren 40 m boven de zeespiegel. Hij ziet twee schepen die zich met de vuurtoren precies in één vlak bevinden. De man ziet deze boten onder hellingshoeken van 22 ° en 16 °.

Bereken de afstand tussen beide schepen.

Opgave 15

Tegen een berghelling met een hellingspercentage van 123% zit een steile trap.

a

Bereken de hellingshoek van deze berghelling.

b

Hoe lang is deze trap als het hoogste punt 80 m boven het laagste punt zit?

Opgave 16

Op het hoekpunt A van een vierkant plein A B C D staat een toren die 60 m hoog is. De zijde van het plein is 150 m lang. De top van de toren is T.

a

Bereken de hoek die lijn T B maakt met de zijde A B.

b

Bereken de hoek die lijn T C maakt met de diagonaal A C.

Opgave 17

Van een vierzijdige piramide is het grondvlak rechthoek A B C D is met A B = 8 cm en B C = 6 cm. De top T van deze piramide ligt recht boven het snijpunt S van de diagonalen van het grondvlak. T S = 12 cm.

a

Bereken S A T .

b

Bereken B A T .

verder | terug