Goniometrie > Helling en tangens
123456Helling en tangens

Voorbeeld 1

Een rechthoekig veld is 220 m lang. De hoek tussen de langste zijde en de diagonaal is 27 °.
Bereken de breedte van het veld.

> antwoord

Maak een schets van de situatie.
Je ziet dat tan ( 27 ° ) = b 220 . Dus b = 220 tan ( 27 ° ) 112  m.

Opgave 4

Van een rechthoek met een lengte van 12 cm maakt de diagonaal een hoek van 41 ° met de langste zijde.

Bereken de omtrek van deze rechthoek in mm nauwkeurig.

Opgave 5

Een boom die 10 m van een huis staat wordt omgehakt. De hellingshoek naar de top van die boom, gemeten vanuit het kelderraam op de begane grond is 44 °.

Is het veilig om de boom in de richting van het huis te laten vallen?

Opgave 6

Een lamp hangt 2 m boven de grond en geeft een kegelvormige lichtbundel met een tophoek van 100 °.

Bereken de straal van het verlichte gebied.

verder | terug