Goniometrie > Helling en tangens
123456Helling en tangens

Voorbeeld 2

Een schoorsteen van een fabriek is 40 m hoog. Een landmeter meet de hellingshoek naar de top en vindt 20 °. De persoon in kwestie gebruikt een hoekmeter die 1,80 m boven de begane grond op een statief zit.
Hoe ver staat dit statief van de schoorsteen af?

> antwoord

Maak een schets van de situatie.
Je ziet dat tan ( 20 ° ) = 38,20 a . Dus a = 38,20 / tan ( 20 ° ) 104,95 m.

Hij staat ongeveer 195 m van de schoorsteen af.

Opgave 7

Bekijk in Voorbeeld 2 de berekening van de afstand van het statief van de landmeter tot een schoorsteen.

a

Leg uit waarom tan ( 20 ) = 38,20 a .

b

Waarom volgt uit tan ( 20 ) = 38,20 a dat a = 38,20 / tan ( 20 ) 104,95 ?
Voer zelf de berekening van de afstand uit.

Opgave 8

Hoe lang is de schaduw van een 10 m hoge vlaggenmast als de hoek die de zonnestralen met de grond maken 47 ° bedraagt?

verder | terug