Goniometrie > Helling en tangens
123456Helling en tangens

Verkennen

Opgave V1

Jan en Pim zijn het oneens over de hoogte van een nieuw flatgebouw in Nijmegen. Volgens Jan is de flat hoger dan de Dom van Utrecht, maar Pim denkt van niet. Volgens hem is het gebouw lager dan de 111 m van de Dom in Utrecht. Ze besluiten de hoogte van de flat te berekenen.

Hoe kunnen ze dat doen?

verder | terug