Goniometrie > Rekenen in driehoeken
123456Rekenen in driehoeken

Verkennen

Opgave V1

Hier zie je een rechthoekige driehoek. De scherpe hoeken worden weergegeven door de griekse letters α en γ, de zijden zijn gegeven door kleine letters.

a

Leg uit waarom sin ( α ) = a b , cos ( α ) = c b en tan ( α ) = a c .

b

Schrijf vergelijkbare uitdrukkingen op voor sin ( γ ) , cos ( γ ) en tan ( γ ) .

c

De rechte hoek kun je β noemen. Kun je ook de sinus, de cosinus en de tangens van deze hoek opschrijven?

verder | terug