Tellen > De driehoek van Pascal
12345De driehoek van Pascal

Verwerken

Opgave 9

Een hockeyer neemt acht keer een strafbal en let op het aantal keren dat hij raak schiet.

a

Op hoeveel manieren kan hij drie keer raak schieten?

b

Hoeveel mogelijkheden zijn er in totaal?

c

Op hoeveel manieren kan hij minstens zes keer raak schieten?

d

Op hoeveel manieren kan hij hoogstens zes keer raak schieten?

Opgave 10

Een schaakclub telt zeven leden. Als de leden bij elkaar komen, dagen ze elkaar uit voor een partijtje schaak.

a

Teken een rooster om alle mogelijkheden te tellen voor iemand die twee willekeurige personen uitdaagt.

b

Hoeveel mogelijkheden heeft een schaker om twee personen uit te dagen?

c

Hoeveel mogelijkheden zijn er totaal voor de schaker?

d

De zeven leden kunnen maximaal drie partijen tegelijk spelen. Er is dan altijd een lid over. Op hoeveel manieren kan dat?

Opgave 11

Een hypotheekverstrekker moet voor volgende week achttien gesprekken inplannen. De klanten die hij moet inplannen kunnen iedere dag van de week. Hij besluit maandag vijf gesprekken te voeren.

a

Op hoeveel manieren kan hij vijf van de achttien klanten kiezen?

b

Dinsdag plant hij maar drie gesprekken, want hij werkt die dag ook aan zijn administratie. Op hoeveel manieren kan hij die drie klanten nog kiezen?

c

Op hoeveel manieren kan hij de overgebleven tien klanten nog over de resterende drie werkdagen verdelen?

d

Op hoeveel manieren kan hij de overgebleven tien klanten nog over de drie resterende werkdagen verdelen als hij iedere dag minstens drie klanten wil bezoeken?

Opgave 12

Bij de voetbalwedstrijd Ajax - PEC Zwolle was de uitslag 6 - 4. Het scoreverloop is in de figuur weergegeven.

a

Geef het scoreverloop door alle tussenstanden onder elkaar te zetten.

b

Als je alleen de uitslag weet, hoeveel scoreverlopen zijn dan mogelijk?

c

Hoeveel scoreverlopen zijn er voor deze wedstrijd waarbij de tussenstand 4-1 was?

Opgave 13

Je ziet een tuin met paden en een vijver. Deze plattegrond kun je schematisch weergeven in een rechthoekig rooster. Bereken met het rooster het aantal routes zonder omwegen dat je kunt lopen van de ingang naar de uitgang.

Opgave 14

Een docent Engels maakt een meerkeuzetoets met zestien vragen. Op elk van de vragen is het antwoord A, B, C of D mogelijk.

a

Hoeveel series antwoorden zijn er mogelijk als de docent besluit om acht keer antwoord B en acht keer antwoord D te kiezen?

b

Hoeveel series antwoorden zijn er mogelijk als de antwoorden A, B, C en D evenveel voorkomen?

c

Hoeveel series antwoorden zijn er mogelijk als er bij de eerste zeven vragen geen C voorkomt en bij de laatste negen vragen precies vier keer een A en drie keer een B voorkomt?

verder | terug