Tellen > De driehoek van Pascal
12345De driehoek van Pascal

Voorbeeld 1

Hoeveel mogelijke routes (zonder omwegen) zijn er van `O` naar `P` ? En hoeveel daarvan gaan langs punt `A` ?

> antwoord

Je telt het aantal routes van `O` naar `P` met de driehoek van Pascal en je komt op `84` routes.

Je kunt ook rekenen met combinaties: het aantal routes is `((9),(6))= ((9),(3))=84`

Ook de routes langs `A` kun je tellen met de driehoek van Pascal. Bedenk dan wel dat de roosterpunten rechts van `A` geen routes van onderaf erbij krijgen en dat de roosterpunten boven `A` geen routes van links erbij krijgen. Anders maak je omwegen.

Ook nu gaat rekenen sneller met combinaties:

  • het aantal routes van `O` naar `A` is `((5),(3))=10`

  • en het aantal routes van `A` naar `P` is `((4),(3))=4` .

  • Het aantal routes via `A` is `10 *4 =40` .

Opgave 3

Bekijk het rooster.

a

Hoeveel kortste routes zijn er van `A` naar `B` ?

b

Hoeveel kortste routes zijn er van `A` naar `P` ? En van `P` naar `B` ?

c

Hoeveel kortste routes zijn er van `A` naar `B` via `P` ?

Opgave 4

Een systeem heeft zeven schakelaars die "aan" of "uit" kunnen staan.

a

Teken een bijpassend rooster om mee te tellen.

b

Laat in het rooster zien op hoeveel manieren je nul van de zeven schakelaars kunt aanzetten.

c

Op hoeveel manieren kun je één van de zeven schakelaars aanzetten?

d

Op hoeveel manieren kun je twee van de zeven schakelaars aanzetten?

e

Je hebt de eerste drie schakelaars aangezet. Op hoeveel manieren kun je er nu nog twee van de resterende vier aanzetten?

verder | terug