Tellen > De driehoek van Pascal
12345De driehoek van Pascal

Voorbeeld 2

Hoeveel mogelijke routes (zonder omwegen) zijn er van `P` naar `S` ?

> antwoord

Je ziet dat er tussen twee roosterpunten geen weg is. Dus het aantal combinaties van vijf uit negen levert nu niet het goede antwoord op. Je kunt nu alleen het aantal routes uittellen met behulp van het telsysteem van de driehoek van Pascal. Let goed op wat er in de roosterpunten bij de ontbrekende weg gebeurt. Het totaal aantal routes is `96` .

Opgave 5

Op hoeveel manieren kun je in dit rooster van `A` naar `B` ?

Opgave 6

Je ziet een plattegrond van paden rond een kruisvormige vijver. De route van `A` naar `B` moet zo kort mogelijk zijn en mag niet buiten de paden komen.
Hoeveel routes van `A` naar `B` zijn er mogelijk?

verder | terug