Rijen > Verschilrijen en somrijen
123456Verschilrijen en somrijen

Toepassen

Opgave 11Stoelen in een theater
Stoelen in een theater

In een theater zijn rijen met stoelen. Op de eerste rij staan stoelen, op de tweede rij , op de derde rij , enzovoort.

Hoeveel stoelen staan er in dit theater?

Opgave 12Salarisverhoging
Salarisverhoging

Iemand heeft een nieuwe baan. Zij begint met een jaarsalaris van € 31500,00. Elk jaar wordt haar salaris met % verhoogd.

a

Stel dat deze persoon tien jaar lang deze baan houdt. Hoeveel verdient zij dan in totaal in die tien jaar? Rond af op honderden euro.

b

Bepaal de jaarlijkse salarisverhogingen in de eerste zes jaar.

verder | terug