Rijen > Verschilrijen en somrijen
123456Verschilrijen en somrijen

Voorbeeld 1

Stel je huurt een kamer voor euro per maand, dus € 2880,00 per jaar.
Bij een jaarlijkse huurverhoging van % is de huurprijs na jaren:
euro/jaar.
Stel een formule op voor jaarlijkse huurverhogingen.
Bereken de totale huurprijs over de eerste jaren.

> antwoord

De formule voor de jaarlijkse huurverhogingen is de formule voor de verschilrij van :

Dit kun je herschrijven:
.
Merk op dat bij de verschilrij moet worden genummerd vanaf .

De totale huurprijs over de eerste jaar is: .
Met de grafische rekenmachine vind je: .

Opgave 3

In het Voorbeeld 1 worden de verschil en som van een rij met huurprijzen nog eens bekeken.

a

De nummering van de huurprijzen begint bij . Hoe zit dat met de verschilrij? En met de somrij?

b

Maak een tabel van de verschilrij zonder er eerst een formule voor af te leiden.

c

Voer zelf de afleiding van de formule voor de verschilrij uit. Ga na, dat de waarden van die verschilrij overeen komen met de tabel bij b.

d

Leg uit, waarom de totale huurprijs over de eerste jaren is en niet .

e

Bereken met je grafische rekenmachine . Wat heb je nu precies berekend?

verder | terug