Werken met formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Verkennen

Opgave V1

Iemand wil een stuk hei afgrenzen om er schapen te laten grazen met `360` meter gaas. Het af te grenzen stuk moet rechthoekig worden met een oppervlakte van `0,5` hectare (dus `5000` m2).

De vraag is nu of dat kan en zo ja, wat dan de lengte en de breedte zijn van het af te zetten stuk hei.

a

Om welke variabele grootheden gaat het in dit probleem?

b

Stel bij dit probleem passende formules op.

c

Los het verder op, bijvoorbeeld met behulp van tabellen, grafieken of vergelijkingen.

verder | terug