Werken met formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Testen

Opgave 14

Welke van deze formules beschrijft een verband tussen twee variabelen? Teken bij deze formules een grafiek.

a

`a + b = 8`

b

`2p(q-3)=2pq-6p`

c

`4 x^2 - 25 = 135`

d

`R = 50 p - 2 p^2`

Opgave 15

De Quetelet-index ( `Q I` ) is een maat voor een gezond gewicht. Je berekent de `Q I` met de formule `Q I = G/(l^2)` . Hierin is `l` je lengte in meters en `G` je gewicht in kilogram. Bij deze index wordt de eenheid niet vermeld. De waarde wordt in één decimaal nauwkeurig uitgerekend en gebruikt. Neem aan dat een `Q I` van `20` tot `25` gezond is.

a

Bereken de `Q I` van iemand die `180` centimeter lang is en `78` kilogram weegt.

b

Bij een `Q I` van `20` kun je een grafiek maken van iemands gewicht afhankelijk van zijn lengte. Teken die grafiek.

c

Teken in hetzelfde assenstelsel de grafiek `Q I= 25` .

d

Stel je een persoon voor van `180` centimeter lengte. Geef in je figuur aan welke gewichten voor deze persoon gezond zijn. Zet de ondergrens en de bovengrens er in de grafiek bij, in kilogram nauwkeurig.

verder | terug