Werken met formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Testen

Opgave 14

Welke van deze formules beschrijft een verband tussen twee variabelen? Teken bij deze formules een grafiek.

a

b

c

d

Opgave 15

De Quetelet-index () is een maat voor een gezond gewicht. Je berekent de met de formule . Hierin is je lengte in meters en je gewicht in kilogram. Bij deze index wordt de eenheid niet vermeld. De waarde wordt in één decimaal nauwkeurig uitgerekend en gebruikt. Neem aan dat een van tot gezond is.

a

Bereken de van iemand die centimeter lang is en kilogram weegt.

b

Bij een van kun je een grafiek maken van iemands gewicht afhankelijk van zijn lengte. Teken die grafiek.

c

Teken in hetzelfde assenstelsel de grafiek .

d

Stel je een persoon voor van centimeter lengte. Geef in je figuur aan welke gewichten voor deze persoon gezond zijn. Zet de ondergrens en de bovengrens er in de grafiek bij, in kilogram nauwkeurig.

verder | terug