Werken met formules > Formules gebruiken
123456Formules gebruiken

Theorie

Een formule is een wiskundige uitdrukking met een of meer variabelen. Vaak heeft een formule ook een isgelijkteken.

De formule `(x+3 )(x+4)=x^2+7x+12` geldt voor elke waarde van `x` en heet daarom een rekenregel.

De formule `2t+40=300` heeft maar één variabele en geeft informatie over de onbekende `t` .

Deze vergelijking heeft als oplossing `t=130` , want `2 *130 +40 =300` .

De formule `A=z^2` is een vergelijking met twee variabelen en beschrijft een verband tussen de variabelen `A` en `z` .

Je kunt er een tabel bij maken en een grafiek bij tekenen.

`z` `0` `1` `2` `3` `4`
`A` `0` `1` `4` `9` `16`

In de praktijk beschrijven formules vaak het verband tussen grootheden. Die grootheden worden voorgesteld door een variabele. De naam van de variabele lijkt vaak op de naam van de grootheid. Bij zo'n grootheid hoort weer een afgesproken eenheid waarin hij kan worden gemeten.

verder | terug