Werken met formules > Formules en de GR
123456Formules en de GR

Inleiding

De grafische rekenmachine kan grafieken maken bij sommige verbanden tussen twee variabelen. Dat moet een verband zijn, waarbij duidelijk is voor welke variabele getallen worden ingevuld (de invoervariabele) en welke variabele dan moet worden uitgerekend. Bij elke waarde van de invoervariabele is dus hoogstens één waarde van de uitvoervariable mogelijk.

Je leert in dit onderwerp:

  • verbanden herleiden tot ze de juiste vorm hebben voor de grafische rekenmachine;

  • het begrip "functie" kennen;

  • grafieken maken met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • werken met variabelen (met "letters" );

  • regels zoals terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en werken met haakjes.

verder | terug