Werken met formules > Formules en de GR
123456Formules en de GR

Verwerken

Opgave 9

Breng van de formules de grafieken in beeld. Denk om het gebruik van haakjes en de instellingen van het venster!

a

`s = 250 t - 4,9 t^2`

b

`k = 0,04 + 200/a`

c

`N = 60/ (30 + 0,5 d^2)`

d

`y=sqrt(36-x^2)`

Opgave 10

Een bal wordt omhoog geschoten. Voor de hoogte `h` in meter na `t` seconden geldt de formule `h=text(-)3t^2+12t+1,2` .
Plot de grafiek van `h` en bepaal hoe hoog de bal maximaal komt.

Opgave 11

Gegeven is de formule `4xy+2x^2=100` . Herleid de formule naar de vorm `y=...` .

Opgave 12

Voor een kopieerapparaat bedraagt de maandelijkse huur € 200,00 waarbij nog een bedrag van `4` eurocent per kopie komt. `K` stelt de totale kosten voor en `a` is het aantal kopieën dat er maandelijks (gemiddeld) wordt gemaakt.

a

Schrijf de formule op voor `K` als functie van `a` .

b

Iemand die een kopie maakt, betaalt `10` eurocent per kopie. Schrijf de formule op voor de inkomsten `I` als functie van `a` .

c

Hoeveel kopieën moeten er per maand worden gemaakt als `10` eurocent per kopie kostendekkend is?

Opgave 13

Boer Venema zet voor zijn koeien een rechthoekig stuk weiland af. Hij heeft daarvoor nog `200` meter gaas. Omdat het weiland tegen een brede rivier aan komt te liggen hoeft hij alleen de twee breedtes en de lengte van gaas te voorzien.

a

Druk de lengte `l` van het weiland uit in de breedte `b` .

b

Druk de oppervlakte `A` van het weiland uit in `b` .

c

Breng met de grafische rekenmachine de grafiek bij de formule die je in b hebt gevonden in beeld. Bedenk van te voren de beste vensterinstellingen.

d

Voor welke waarde van `b` is de oppervlakte van het weiland zo groot mogelijk?

verder | terug