Werken met formules > Formules en de GR
123456Formules en de GR

Voorbeeld 2

Als je `360` meter afrastering beschikbaar hebt voor een rechthoekig veld met een oppervlakte van `0,5` ha, dan geldt:

`l*b=5000` en `2 l+2 b=360`

Hierin is `l` de lengte in meter en `b` de breedte in meter van de rechthoek. Zoek nu waarden voor `l` en `b` die aan beide formules voldoen.

> antwoord

Schrijf de formules als: `l=5000/b` en `l=180 -b` .

Voer ze in de grafische rekenmachine in als Y1=5000/X en Y2=180-X. Om een goede grafiek te krijgen, kies je verstandige grenzen van de waarden van `x` (de breedte) en `y` (de lengte).

Je ziet dat de grafieken twee snijpunten hebben. Om die snijpunten gaat het. Je kunt ze benaderen met de tabel van de grafische rekenmachine.

Je vindt dat `l~~34` en `b~~146` of `l~~146` en `b~~34` . Dus het rechthoekig veld is dan ongeveer `146` meter bij `34` meter.

Opgave 5

Bekijk het voorbeeld. Stel dat je `400` meter afrastering beschikbaar hebt voor een rechthoekig stuk land van `0,75` hectare. Hoe groot worden dan de afmetingen van het rechthoekig stuk land?

Opgave 6

Bepaal met de grafische rekenmachine het snijpunt van de grafieken `x + y = 9` en `y = x^3` in één decimaal nauwkeurig.

verder | terug