Werken met formules > Formules en de GR
123456Formules en de GR

Uitleg

De formule `x + 2 y = 12` beschrijft een verband tussen `x` en `y` . Herbij kun je een grafiek tekenen. Deze grafiek kun je ook met de grafische rekenmachine tekenen. Om hem te kunnen invoeren moet je de formule herschrijven in de vorm `y=...` . Je zegt ook wel dat `y` uitgedrukt moet worden in `x` .

`x + 2 y`

`=`

`12`

beide zijden `text(-)x`

`2 y`

`=`

`12-x`

beide zijden `/2`

`y`

`=`

`6-0,5x`

Je hebt de variabele `y` geschreven als functie van `x` . Nu kun je de formule in de grafische rekenmachine invoeren. In het practicum basistechnieken TI83/TI84 leer je de eerste beginselen van het werken met de grafische rekenmachine.

Opgave 1

Gegeven is de formule `4x+2y=10` .

a

Herleid de formule tot `y` een functie is van `x` .

b

Teken de grafiek bij de formule met de grafische rekenmachine.

Opgave 2

Gegeven zijn de twee formules `2 x + y = 6` en `x^2 + 2 y = 12` .

a

Herleid beide formules tot `y` een functie is van `x` .

b

Voer beide formules in de grafische rekenmachine in en teken met de grafische rekenmachine de grafieken.

c

Bepaal met de de tabel op de grafische rekenmachine de snijpunten van beide grafieken.

verder | terug