Werken met formules > Formules en de GR
123456Formules en de GR

Verkennen

Opgave V1

Als je nog nooit met een grafische rekenmachine hebt gewerkt, doe je nu eerst het Practicum: Basistechnieken GR. Daarna bekijk je pas de rest van de opgave.

Gegeven is de formule `y=0,5x^2-x-4` .

a

Voer de formule in op de grafische rekenmachine.

b

Laat de grafiek op je beeldscherm verschijnen. Bereken welke `y` -waarde bij `x =9` hoort.

Opgave V2

Gegeven zijn de formules `y=2x-3` en `y=text(-)0,5x+2.`

a

Voer beide formules in op de grafische rekenmachine en laat de grafieken op je scherm verschijnen.

b

Bepaal met behulp van de grafische rekenmachine de coördinaten van het snijpunt van de twee grafieken.

verder | terug