Werken met formules > Formules en de GR
123456Formules en de GR

Testen

Opgave 16

Druk in de volgende formules eerst `y` uit in `x` en teken met de grafische rekenmachine de bijbehorende grafiek.

a

`2x+4y=10`

b

`3y(2x+5)=6`

Opgave 17

Gegeven zijn de formules `y=2x - 10/(2z)` en `z=2x+1` . Druk `y` uit in `x` en plot de bijbehorende grafiek.

Opgave 18

In een biologisch laboratorium is onderzoek gedaan naar de tijd die bij een bepaalde temperatuur nodig is om 50% van het zaad van een plant te laten ontkiemen. Proefondervindelijk werd dit verband tussen de tijd `t` in dagen en de temperatuur in °C gevonden: `t = 89/ (T - 2)` . Hierin is `T` de temperatuur in °C.

a

Voor welke temperaturen heeft de formule betekenis?

b

Plot de grafiek bij deze formule. Schrijf de instellingen van het beeldscherm op.

c

Bij welke temperatuur duurt het vijf dagen totdat 50% van het zaad is ontkiemd?

verder | terug