Werken met formules > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Inleiding

Een architect wil een goede trap ontwerpen. Hij gebruikt daarvoor de formule: optrede aantrede paslengte.

Hij gaat uit van een paslengte van cm. Voor de optrede wil hij cm nemen. Vult hij deze gegevens in de formule in, dan krijgt hij de vergelijking: aantrede . Hij kan dus als aantrede nemen: aantrede cm. Op deze manier heeft hij de vergelijking opgelost. Het getal maakt de vergelijking kloppend: .

Je leert in dit onderwerp:

  • systematisch vergelijkingen met één variabele oplossen met al bekende oplossingsmethoden;

  • vergelijkingen oplossen met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • werken met variabelen (met "letters" );

  • eenvoudige algebraïsche technieken zoals terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en werken met haakjes.

verder | terug