Werken met formules > Ongelijkheden
123456Ongelijkheden

Inleiding

Als je wilt weten bij welke windsnelheid een windmolen meer dan bijvoorbeeld `20` kW aan vermogen levert, dan moet je een ongelijkheid oplossen. Hetzelfde geldt als je wilt weten vanaf hoeveel gereden kilometers per jaar een auto op benzine duurder is dan een auto op diesel. Over het oplossen van ongelijkheden gaat dit onderdeel.

Je leert in dit onderwerp:

  • ongelijkheden systematisch algebra├»sch oplossen;

  • ongelijkheden met de grafische rekenmachine oplossen.

Voorkennis:

  • grafieken maken met de grafische rekenmachine bij formules die het verband tussen twee variabelen beschrijven;

  • vergelijkingen systematisch oplossen, zowel algebra├»sch als met de grafische rekenmachine.

verder | terug