Werken met formules > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Achtergronden

Het gebruik van formules is een betrekkelijk recente "uitvinding". De Franse amateurwiskundige François Viète (1540 - 1603) was de eerste die een systematische symbolische notatie voor algebraïsche problemen bedacht. Hij gebruikte letters voor onbekenden: klinkers voor variabelen en medeklinkers voor constanten (die hij als eerste coëfficiënten noemde). Zijn bijdrage aan de theorie van het oplossen van vergelijkingen is mede daardoor heel groot, want voor die tijd moesten alle oplossingsmethoden in woorden worden omschreven...

Al eerder had de theoloog Nicole d'Oresme (1323 - 1382) voor zijn natuurkundige onderzoekingen de grafiek uitgevonden. Maar pas nadat René Descartes (1596 - 1650) de beschrijving van rechte en kromme lijnen met behulp van formules bedacht, werd het gebruik van grafieken zoals wij die tegenwoordig kennen langzamerhand gemeengoed. Descartes gebruikte voor variabelen letters achterin het alfabet (vaak `x` , `y` en `z` ) en voor constanten letters voor in het alfabet. Dat doen wiskundigen tegenwoordig nog steeds... Daarom weet je dat de formule `y=ax+b` een (lineair) verband beschrijft tussen `x` en `y` , waarin `a` en `b` constanten zijn.

verder | terug