Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Toepassen

Opgave 15Water in de wastafel
Water in de wastafel

De stop van een met water gevulde wastafel wordt eruit getrokken. De hoogte `h` in centimer van het water wordt gegeven door de formule `h=(4-0,36t)^2` . Hierbij is `t` de tijd in seconden met `t=0` op het moment dat de stop eruit wordt getrokken.

a

Hoe hoog stond het water voordat de stop eruit werd getrokken?

b

Plot de grafiek van `h` . Hoe kun je aan de grafiek zien dat het water in het begin sneller leegloopt dan aan het eind?

c

Hoelang duurt het leeglopen van de wastafel? Rond af op twee cijfers achter de komma.

d

Na hoeveel seconden is de waterhoogte `8` cm? Rond af op twee cijfers achter de komma.

Opgave 16Cilindrisch blikje
Cilindrisch blikje

Voor de inhoud van een cilindervormig blikje geldt: `V = π * r^2 * h` . Van een bepaalde serie blikjes is bekend dat de hoogte even groot is als de diameter.

a

Voor deze serie blikjes is `V` een functie van `r` . Schrijf het bijpassende functievoorschrift op.

b

Neem aan dat `0 < r < 20` . Breng nu de grafiek van de functie `V ( r )` in beeld. Schrijf de geschikte vensterinstellingen op.

c

Bij welke `r` geldt: `V = 1000` cm3?

verder | terug