Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Voorbeeld 1

Gegeven is de functie `f(x)=x^2-2x-15` .

  • Bereken de functiewaarde van `f` als de invoerwaarde `text(-)2` is.

  • Bereken de nulpunten van `f` .

> antwoord
  • `f(text(-)2)=(text(-)2)^2-2*text(-)2-15=text(-)7`

  • Voor het berekenen van de nulpunten moet de vergelijking `f(x)=0` worden opgelost.
    Dit geeft: `x^2-2x-15=0` .
    Ontbinden in factoren geeft `(x+3)(x-5)=0` en dus `x=text(-)3 vv x=5` .
    De nulpunten zijn `x=text(-)3` en `x=5` .

Opgave 3

Gegeven is de functie `f(x)=2x^2+4x` .

a

Welke functiewaarde van `f` hoort bij een invoerwaarde van `5` ?

b

Bereken `f(text(-)6)` .

c

Bereken de nulpunten van `f` .

Opgave 4

Gegeven is de functie `g(x)=text(-)10+5sqrt(x-2)` .

a

Bereken `g(2)` .

b

Bereken `g(11)` .

c

Bereken het nulpunt van `g` .

verder | terug