Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Testen

Opgave 17

Gegeven zijn de functies `f ( x ) = 2 x ( x - 10 ) ^2` en `g ( x ) = 8 x` .

a

Bereken `f ( 5 )` en `f ( text(-)5 )` .

b

Bepaal de nulpunten van `f` . Schrijf op bij welke vensterinstellingen de grafieken van beide functies goed in beeld komen.

c

Bereken de coördinaten van de snijpunten van beide grafieken.

Opgave 18

Bekijk de drie grafieken in het `O x y` -assenstelsel van een grafische rekenmachine.

A

B

C

Bij welke van deze grafieken is `y` een functie van `x` ?
(Vink de juiste - groene - aan.)

A

B

C

verder | terug