Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Inleiding

De standaardfunctie voor alle exponentiële functies is `f ( x ) = g^x` met `g > 0` . Alle andere exponentiële functies kunnen uit `f` ontstaan door verschuiven en/of herschalen. Ze hebben allemaal de vorm `y = b * g^x + d` . Je zult zien dat deze exponentiële functies wel degelijk nulpunten kunnen hebben...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met verschuiving en/of herschaling van de exponentiële functie;

  • de karakteristieken van exponentiële functies bepalen;

  • vergelijkingen en ongelijkheden van exponentiële functies oplossen.

Voorkennis:

  • werken met exponentiële functies van de vorm `f ( x ) = b * g^x` ;

  • de rekenregels voor machten gebruiken;

  • werken met functies en grafieken.

verder | terug