Logaritmische functies > Eigenschappen
123456Eigenschappen

Toepassen

Opgave 14Radioactiviteit
Radioactiviteit

Een radioactieve stof vervalt volgens de formule:
`N (t) = N (0) * 0,89^t`
`N` is de hoeveelheid in milligram en `t` de tijd in jaren.

a

Bereken de halveringstijd.

b

Een laboratorium heeft `800` gram van deze stof. Bereken met behulp van de halveringstijd hoelang het duurt voordat deze hoeveelheid minder dan `50` gram is geworden.

c

Bereken tot op een maand nauwkeurig hoelang het duurt voordat `60` gram van deze stof minder dan `15` gram is geworden.

Opgave 15Halfwaardetijd
Halfwaardetijd

Bij radioactieve stoffen wordt in plaats van het woord halveringstijd vaak het woord halfwaardetijd gebruikt. In een laboratorium bevindt zich `800` g van het radioactieve natrium-24. Deze stof heeft een halfwaardetijd van `15` uur.

a

Laat zien hoe lang het duurt tot er nog maar `100` g van het natrium-24 over is.

b

Hoeveel bedraagt de groeifactor per uur?

c

Bereken tot op een kwartier nauwkeurig hoe lang het duurt tot er van de `800` g natrium-24 nog maar `160` g over is.

verder | terug