Logaritmische functies > Eigenschappen
123456Eigenschappen

Verwerken

Opgave 9

Bereken en gebruik indien nodig de grafische rekenmachine. Rond in dat geval af op drie decimalen.

a

`\ ^5 log (625)`

b

`\ ^2 log (100)`

c

`\ ^8 log (8000)`

d

`log (40) + log (25)`

e

`\ ^ (1/3) log (0,0003)`

f

`\ ^7 log (sqrt(7))`

Opgave 10

Gebruik de eigenschappen van logaritmen om te berekenen.

a

` log (5) + log (20)`

b

`\ ^5 log(100) - \ ^5 log(4)`

c

`2 * \ ^6 log(3) + \ ^6 log(4)`

d

`\ ^ (1/3) log(45) - \ ^ (1/3) log(5)`

Opgave 11

Er staat een bedrag van € 2600,00 op de bank. De rente bedraagt `2` % per jaar.
Bepaal de verdubbelingstijd.

Opgave 12

Los op. Rond indien nodig af op één decimaal.

a

`10 * 5^x = 0,16`

b

`\ ^4log(x+1)=3`

c

`log (8x ) + log (x) = 3`

d

`log(2x) - 2 * log(x) = 1`

Opgave 13

Een hoeveelheid groeit exponentieel met groeipercentage `p` .

Toon aan dat de verdubbelingstijd `T` wordt gegeven door `T = (log(2)) / (log(1+p/100))` .

verder | terug