Logaritmische functies > Eigenschappen
123456Eigenschappen

Voorbeeld 2

Los de vergelijking `\ ^2 log (x) = 3` op.

> antwoord

Gebruik de regel dat de logaritme de terugrekenfunctie van een exponentiële functie met hetzelfde grondtal is. Neem aan beide zijden de exponentiële functie met grondtal `2` . Dit geeft:

`\ ^2log(x)` `=` `3`
`2^(\ ^2log(x))` `=` `2^3`
`x` `=` `2^3`
`x` `=` `8`
Opgave 7

Los de volgende vergelijkingen  algebraïsch op.

a

`\ ^5 log ( x ) = 2`

b

`\ ^4 log ( 2 x ) = 0`

c

`\ ^ (1/4) log ( x^2 ) = -4`

d

`\ ^2 log ( sqrt( x ) ) = 5`

verder | terug