Logaritmische functies > Eigenschappen
123456Eigenschappen

Verkennen

Opgave V1

Je weet dat `g^x = y` gelijkwaardig is met `x = \ ^(g) log ( y )` . Dat levert alvast twee eigenschappen van logaritmen op.

a

Hoe volgt hier uit dat `\ ^(g) log ( g^x ) = x` ?

b

Welke andere eigenschap volgt hier rechtstreeks uit?

c

Wat gebeurt er als je twee logaritmen optelt, is `\ ^(g) log ( a ) + \ ^(g) log ( b ) = \ ^(g) log ( a + b )` ?

verder | terug