Logaritmische functies > Logaritmische schaal
123456Logaritmische schaal

Inleiding

Exponentiële groei is vaak ook nogal explosieve groei. Vaak heb je al snel te maken met veel grotere getallen dan waarmee je begon. Dat is lastig bij het maken van grafieken waaruit je met enige nauwkeurigheid wilt kunnen aflezen. Het lukt bijna niet om in één grafiek zowel de (kleine) beginwaarden als de (hele grote) waarden na verloop van tijd te laten zien.
Er is echter speciaal grafiekenpapier bedacht om dit probleem op te lossen. Het is zo gemaakt, dat een grafiek van een exponentiële functie er op dit papier als een rechte lijn uitziet.

Je leert in dit onderwerp:

  • met logaritmische schalen te werken;

  • logaritmisch grafiekenpapier te gebruiken;

  • het voorschrift van een exponentiële functie op te stellen vanaf enkellogaritmisch papier.

Voorkennis:

  • werken met exponentiële functies;

  • werken met logaritmen.

verder | terug