Machtsfuncties > Machtsfuncties
123456Machtsfuncties

Verwerken

Opgave 9

In een grootwinkelbedrijf onderzoekt de commerciële afdeling hoe de tomatenverkoop afhangt van de prijs. Iemand beweert dat dan de volgende formule geldt: . Hierin is de verkoop per dag in kg en de prijs per kg in euro's.

a

Je ziet dat omgekeerd evenredig is met . Schrijf de formule zo, dat recht evenredig is met een macht van .

b

Als de prijs verdubbeld wordt, wordt de verkoop per dag dan meer of minder dan gehalveerd?

c

Het bedrijf heeft een voorraad van kg tomaten. Bereken de prijs waarbij de voorraad binnen een dag is verkocht. Geef ook de formule waarmee je dit direct kunt berekenen.

d

Hoe groot is de verkoop bij een prijs van € 0,01? En bij € 100,00? Geef zelf aan wat dit betekent voor de bruikbaarheid van deze formule.

Opgave 10

Los deze vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op. Rond indien nodig af op twee decimalen.

a

b

c

d

Opgave 11

Gegeven is de functie .

a

Leg uit hoe de grafiek van deze functie door verschuiven en herschaling kan ontstaan uit de grafiek van .

b

Los op in twee decimalen nauwkeurig:

Opgave 12

Bekijk de grafieken van de functies en .

a

Schrijf en met machten en beschrijf hoe de grafiek van vanuit die van kan ontstaan.

b

Los op:

Opgave 13

Gegeven is de functie .

a

Laat zien dat de grafiek van deze functie kan ontstaan uit een machtsfunctie. Schrijf de bijbehorende verschuivingen en herschaling op.

b

Welke asymptoten heeft de grafiek van ?

c

Los op: .

Opgave 14

Gegeven is de formule . Neem aan dat een geheel getal is.

a

Voor welke waarden van heeft de functie een extreme waarde?

b

Is die extreme waarde een maximum of een minimum? Waar zie je dat aan?

c

Hoe kun je uit deze formule aflezen waar de top zich bevindt? Geef de coördinaten van deze top.

verder | terug