Machtsfuncties > Machtsfuncties
123456Machtsfuncties

Voorbeeld 1

Los op:

> antwoord

Beide kanten delen door geeft:

Los eerst op: .

Oplossing: .

Maak de grafiek van op de grafische rekenmachine.

Merk op dat voor de -waarden van de functie geldt: . De vergelijking heeft inderdaad maar één oplossing.

Lees de (benaderde) oplossing van de ongelijkheid uit de grafiek af:

Opgave 5

In het Voorbeeld 1 zie je hoe je de ongelijkheid oplost.

a

Los eerst de vergelijking algebraïsch op.

b

In het voorbeeld wordt daarbij een macht met exponent gebruikt. Licht die stap toe. Heb je dat zelf ook gedaan?

c

Los op dezelfde manier algebraïsch op: . Geef je eindantwoord in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug