Machtsfuncties > Machtsfuncties
123456Machtsfuncties

Voorbeeld 2

Gegeven is de functie:

Los op:

> antwoord

Om op te lossen, kun je stap voor stap terugrekenen:

Je vindt:

Opgave 6

Bekijk de functie .

a

Hoe ontstaat door herschalen en verschuiven de grafiek van uit die van ?

b

Los op: . Rond af op één decimaal.

verder | terug