Machtsfuncties > Machtsfuncties
123456Machtsfuncties

Voorbeeld 3

Los op:

> antwoord

Omdat volgens de eigenschappen van machten en exponenten geldt is ook hier sprake van een machtsfunctie. Maak eerst de grafiek van en de lijn op de grafische rekenmachine.

Los nu op:

Oplossing: , dus .

In de grafiek is de oplossing van de ongelijkheid af te lezen:

Merk op dat je uitzondert, omdat voor deze waarde de functie niet bestaat.

Opgave 7

Los de vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op. Controleer je antwoord met de grafische rekenmachine.

a

b

c

d

e

f

Opgave 8

Gegeven is de functie .

a

Welke asymptoten heeft de grafiek van ?

b

Beschrijf hoe de grafiek van kan ontstaan uit die van .

c

Welke asymptoten heeft de grafiek van ?

d

Los op: . Rond af op twee decimalen.

verder | terug