Machtsfuncties > Machtsfuncties
123456Machtsfuncties

Uitleg

Je ziet de grafieken van voor enkele positieve gehele waarden van .

 • Als de exponent een positief even (dus geheel) getal is, geldt dat de grafiek van :

  • dalend is als ;

  • stijgend is als ;

  • de vergelijking twee oplossingen heeft als , één oplossing heeft als geen oplossingen heeft als .

 • Als de exponent een positief oneven (dus geheel) getal is, geldt dat de grafiek van :

  • stijgend is voor elke waarde van (behalve bij );

  • de vergelijking één oplossing heeft voor elke waarde van .

Opgave 1

Bekijk de uitleg. Maak grafieken van de functies: , , en .

a

Voor welke waarden van geldt: ? En ?

b

Voor welke waarden van geldt: ? En ?

c

Voor welke waarden van geldt: ? En ?

Opgave 2

Bekijk de functies en .

a

Maak een schets van de grafieken van en .

b

Voor welke waarden van geldt ? Los op: . Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

c

En voor welke waarde van geldt ? Los op: . Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug