Machtsfuncties > Machtsfuncties
123456Machtsfuncties

Verkennen

Opgave V1

Machtsfuncties hebben de vorm . Je kunt de bijbehorende grafieken bekijken met de grafische rekenmachine. Je kiest dan voor en voor getallen.

a

Neem nu en neem voor een geheel getal. Welke van deze machtsfuncties hebben een minimum? Wat zijn daar de coördinaten van?

b

Neem weer en neem voor een geheel getal. Zijn er machtsfuncties waarbij de grafiek overal stijgend is? Zo ja, geef dan voorbeelden.

c

Hoe kun je ervoor zorgen dat de machtsfunctie dalend is voor positieve waarden van ?

Neem nu ook gebroken getallen voor .

d

Welke verschillen zijn er tussen de grafiek bij en die bij ?

e

Bekijk de grafiek bij . Wat is er bij aan de hand?

f

Als een niet geheel decimaal getal is, mag je alleen positieve waarden voor toelaten. Waarom zou dat zijn?

verder | terug