Machtsfuncties > Machtsfuncties
123456Machtsfuncties

Testen

Opgave 17

Geef van de volgende machtsfuncties:

  • het domein en het bereik

  • de intervallen waarop de grafiek dalend dan wel stijgend is

  • het maximum of minimum (voor zover van toepassing)

  • de asymptoten (voor zover van toepassing)

a

en

b

en

c

en

Opgave 18

Los de vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op. Rond indien nodig af op twee decimalen.

a

b

c

d

e

verder | terug