Machtsfuncties > Veeltermen
123456Veeltermen

Inleiding

Alle kwadratische functies hebben een grafiek van dezelfde vorm als de functie . Je kunt je ook wel functies voorstellen die bestaan uit een optelling van machtsfuncties met hogere machten, zoals bijvoorbeeld of . Dergelijke functies heten veeltermfuncties, want het functievoorschrift is een veelterm (of polynoom). En je kunt je afvragen hoe het zit met hun grafieken.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met veeltermfuncties;

  • toepassingen van veeltermfuncties.

Voorkennis:

  • werken met machtsfuncties en kwadratische functies in het algemeen;

  • vergelijkingen en ongelijkheden algebra├»sch oplossen.

verder | terug