Periodieke functies > Vergelijkingen met sinus
123456Vergelijkingen met sinus

Voorbeeld 1

Los op: met .

> antwoord

Plot eerst met de grafische rekenmachine de grafieken van en op het gegeven interval.

Een oplossing van de vergelijking is: .
In de grafiek zie ja dat er binnen de eerste periode nog een oplossing is, namelijk .

Je ziet ook dat de lijn de grafiek van op nog twee keer snijdt. Er zijn dus nog twee andere oplossingen.
De periode van is , zodat de andere twee oplossingen ongeveer en zijn.
De vier oplossingen: .

Opgave 3

Bekijk het Voorbeeld 1.

a

Bereken alle oplossingen van .

b

Los nu op .

Opgave 4

Gegeven is met .

a

Los op . Geef benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

b

Los op . Geef benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

c

Los op . Geef benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug