Periodieke functies > Vergelijkingen met sinus
123456Vergelijkingen met sinus

Voorbeeld 2

Los op:

> antwoord

Plot de grafiek van de functie met de grafische rekenmachine. Het gaat bij de vergelijking om de nulpunten van deze functie, dat zijn er oneindig veel.
De vergelijking kun je herleiden tot .
De oplossingen hiervan zijn:

Opgave 5

Bekijk het Voorbeeld 2.

a

Reken de oplossingen van de vergelijking na.

b

Los op:

c

Waarom kun je de vergelijking niet oplossen?

Opgave 6

Los op: met .

verder | terug