Periodieke functies > Vergelijkingen met sinus
123456Vergelijkingen met sinus

Voorbeeld 2

Los op: `3 *sin(x)+1 = 0`

> antwoord

Plot de grafiek van de functie `y=3 *sin(x)+1` met de grafische rekenmachine. Het gaat bij de vergelijking `3 *sin(x)+1 =0` om de nulpunten van deze functie, dat zijn er oneindig veel.
De vergelijking `3 *sin(x)+1 =0` kun je herleiden tot `sin(x)=text(-)1/3` .
De oplossingen hiervan zijn:
`x≈text(-)0,340 +k*2 π ∨v x=3,481 +k*2 π`

Opgave 5

Bekijk het Voorbeeld 2.

a

Reken de oplossingen van de vergelijking `3*sin(x)+1=0` na.

b

Los op: `3sin(x) + 1 = 2`

c

Waarom kun je de vergelijking `3*sin(x) + 1 =5` niet oplossen?

Opgave 6

Los op: `2 *sin(x) ≤ text(-)1,5` met `text(-)2pi le x le 2pi` .

verder | terug