Periodieke functies > Vergelijkingen met sinus
123456Vergelijkingen met sinus

Verkennen

Opgave V1

Gebruik deze grafiek van `f(x)=sin(x)` en de symmetrie ervan.

a

Los op: `sin(x)=0,8` met `0 le x le 4 π` . Rond je antwoord af op drie decimalen.

c

Los op: `sin(x)=0,8` voor elke mogelijke waarde van `x` . Rond je antwoord af op drie decimalen.

verder | terug