Periodieke functies > Vergelijkingen met sinus
123456Vergelijkingen met sinus

Testen

Opgave 14

Bekijk de grafiek van . Los de volgende vergelijkingen op. Geef benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.

a

b

Opgave 15

gegeven is de functie op .

a

Bereken alle nulpunten van de grafiek van in twee decimalen nauwkeurig.

b

Los op .

verder | terug