Periodieke functies > Vergelijkingen met sinus
123456Vergelijkingen met sinus

Testen

Opgave 14

Bekijk de grafiek van `f(x)=sin(x)` . Los de volgende vergelijkingen op. Geef benaderingen in drie decimalen nauwkeurig.

a

`sin(x)=0,95`

b

`sin(x)=text(-)0,95`

Opgave 15

gegeven is de functie `f(x)=4 sin(x)+1` op `[text(-)2 π,2 π]` .

a

Bereken alle nulpunten van de grafiek van `f` in twee decimalen nauwkeurig.

b

Los op `f(x) < 0` .

verder | terug