Veranderingen > Hellingsgrafiek
123456Hellingsgrafiek

Toepassen

Opgave 15Elektrische auto
Elektrische auto

Een elektrische auto trekt op als het stoplicht op groen springt. Voor de afgelegde weg geldt: waarin de afgelegde weg in meters en de tijd in seconden. (Een elektrische auto hoeft niet te schakelen.)

a

De snelheid van deze auto wordt uitgedrukt in meter per seconde. Teken de grafiek van de snelheid van deze auto als functie van de tijd .

b

Als het goed is, is je grafiek van de snelheid een rechte lijn. Stel een bijpassende formule op voor de snelheid .

c

Na hoeveel seconden is de snelheid meer dan km/h? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 16Economische modellen
Economische modellen

Een producent verkoopt eenheden van een product. De totale opbrengst is . In de figuur staat voor vier economische modellen een schets van de grafiek van .

Als je wilt weten hoe groot de totale opbrengst verandert bij een kleine toename van , dan kijk je naar de marginale opbrengst . In de volgende figuur zie je bij elk van de modellen uit de figuur met economische modellen de grafiek van de marginale opbrengst, maar ze staan niet in de juiste volgorde.

Geef voor elk van de grafieken 1, 2, 3 en 4 aan bij welk economisch model de grafiek hoort. Licht je antwoord toe.

bron: examen 2002 - II

verder | terug