Veranderingen > Hellingsgrafiek
123456Hellingsgrafiek

Testen

Opgave 17

Gegeven de functie .
Teken de grafiek van de bijbehorende hellingsfunctie.

Opgave 18

Je ziet de hellingsgrafiek van een functie , getekend met GeoGebra.

De grafiek van deze functie gaat door het punt .

Teken een mogelijke grafiek van .

Opgave 19

Dit is een tekenschema van de hellingsfunctie van een functie .

a

Voor welke waarde van heeft deze functie een maximum?

b

Op welk interval is de grafiek van deze functie dalend?

c

Maak een schets van een mogelijke grafiek van die door gaat.

verder | terug