Veranderingen > Hellingsgrafiek
123456Hellingsgrafiek

Testen

Opgave 17

Gegeven de functie `f(x)=x^2-4 x` .
Teken de grafiek van de bijbehorende hellingsfunctie.

Opgave 18

Je ziet de hellingsgrafiek van een functie `g` , getekend met GeoGebra.

De grafiek van deze functie gaat door het punt `(2 , 4 )` .

Teken een mogelijke grafiek van `g` .

Opgave 19

Dit is een tekenschema van de hellingsfunctie van een functie `f` .

a

Voor welke waarde van `x` heeft deze functie een maximum?

b

Op welk interval is de grafiek van deze functie dalend?

c

Maak een schets van een mogelijke grafiek van `f` die door `(0 ,1 )` gaat.

verder | terug