Afgeleide functies > Het begrip afgeleide
12345Het begrip afgeleide

Verkennen

Opgave V1

Een karretje rolt vanuit stilstand zonder wrijving van een helling naar beneden.
Bij benadering geldt voor de afgelegde afstand `s` (in meter) de formule `s=1,5 t^2` waarin de tijd `t` wordt gemeten in seconden. De helling heeft een lengte van `200` m.

a

Na hoeveel seconden is het karretje beneden en hoe snel rijdt het dan?

b

Welke formule geldt voor de snelheid van het karretje als functie van `t` ?

verder | terug