Afgeleide functies > Het begrip afgeleide
12345Het begrip afgeleide

Testen

Opgave 12

Bekijk de grafiek van de functie `f(x)=1,5 x^2+4` op het interval `[text(-)2, 4]` .

a

Bereken de gemiddelde verandering van `f(x)` op dit interval.

b

Stel een functievoorschrift op voor de afgeleide `f'(x)` .

c

Bereken: `[(text(d)y)/(text(d)x)]_(x=2)`

d

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x=2` .

Opgave 13

De kosten `K` (euro) voor de productie van `q` liter van een bepaalde chemische stof bedragen `K(q)=0,1 q^2+0,7 q+12` .

a

Met behulp van het differentiequotiënt over het interval `[q, q+h]` kun je een formule opstellen voor `K'(q)` . Stel die formule op. Laat duidelijk zien hoe je te werk gaat.

b

Hoe kun je aan de gevonden afgeleide zien dat de kosten blijven stijgen bij toenemende `q` ?

verder | terug